SPOTKANIE Z RODZICAMI W JĘDRZEJOWIE

W dniu 22.05.2019 r. odbyły się spotkania z rodzicami oraz opiekunami prawnymi uczestników 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie uczęszczającymi do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, z udziałem Komendanta Hufca pani Bożeny Kucybały oraz kadry wychowawczej.

Celem spotkania było omówienie i podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole, na praktycznej nauce zawodu oraz podczas zajęć w hufcu. Na spotkaniu z rodzicami uczestników klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, pani Komendant omówiła zagadnienia związane z egzaminami zawodowymi na tytuł czeladnika.

Fot. Spotkanie rodziców z panią Komendant

 

Autor tekstu: Jan Habel           

Autor zdjęć: Iwona Chojnacka