SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W PIŃCZOWIE

17 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie i pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Busku-Zdroju z młodzieżą klas I Szkoły Branżowej z Zespołu Szkól Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w tym uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie.

Doradca zawodowy – stażysta pani Monika Mrozik omówiła działalność jednostek z terenu województwa świętokrzyskiego oraz działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie, zachęcając do korzystania z bezpłatnych usług. Przedstawiła platformę dokariery.pl, rozdała ulotki z danymi teleadresowymi jednostek. Pośrednik pracy pani Edyta Stefaniak przedstawiła lokalny rynek pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji, jak również omówiła zasady krótkoterminowego zatrudnienia oraz przedstawiła gdzie szukać pracy, korzystając z pomocy OHP.

Fot. Podczas spotkania z młodzieżą

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Monika Mrozik, Edyta Stefaniak