SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY

W dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach odbyło się Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP i Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. Celem spotkania było omówienie inicjatyw samorządowych zaplanowanych w 2019 r. oraz przeprowadzenie wyborów do Kapituły Samorządności Młodzieży w związku z rezygnacją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP.

Uczestników oraz wychowawców przywitał pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach oraz pan Krzysztof Randla Dyrektor Biura. Podczas spotkania odczytano regulamin funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP oraz Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, omówiono inicjatywy ubiegłorocznej edycji konkursu ogólnopolskiego „Aktywność – dobry wybór” oraz przekazano młodzieży informacje na temat organizowanych w 2019 roku przedsięwzięć ogólnopolskich.

W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP objęła Marta Borzycka z 13-3 HP w Kielcach, a Zastępcą został Oskar Zawierucha z 13-7 HP w Pińczowie. Zarówno Marta, jak i Oskar  cieszą się autorytetem wśród rówieśników i wykazują szczególną aktywność nie tylko w przedsięwzięciach wojewódzkich, ale również ogólnopolskich. Przewodnicząca Samorządu będzie reprezentować Świętokrzyską WK OHP w Kielcach podczas Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP w OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim.

Specjalista ds. wychowania i kształcenia wspólnie z młodzieżą opracowali inicjatywy planowane do wdrożenia w drugim półroczu roku szkoleniowego 2018/2019. Zgodnie z motywem przewodnim działalności Rady Młodzieży, jakim jest konieczność zwiększenia dbałości o ochronę środowiska, życie zgodnie z naturą oraz poczucie odpowiedzialności ludzi za środowisko, zaplanowano do realizacji inicjatywy przyrodniczo-ekologiczne związane m.in. z obchodami Dnia Bociana Białego czy Dnia Zwierząt Bezdomnych. Młodzież zaproponowała także inicjatywę o charakterze charytatywno-wolontariackim, polegającą na pomocy dzieciom chorym na białaczkę przebywającym w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP i Wojewódzkiego Klubu Aktywnych zakończył Wojewódzki Komendant ŚWK OHP pan Jacek Sabat, który podsumował zebranie, oferując jednocześnie wsparcie młodzieży w realizacji pomysłów i inicjatyw samorządowych.

Autor tekstu i zdjęć: Izabela Sabat