SPOTKANIE W KURATORIUM W KIELCACH

W Kuratorium Oświaty w Kielcach 30 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno–Zawodowego. Przedstawicielem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej  Komendy OHP w Kielcach była doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starachowicach pani Katarzyna Misiowiec.

Z ramienia Kuratorium pani Renata Zaborek przedstawiła zaproszonych prelegentów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach oraz z Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Następnie głos zabrał Kurator Świętokrzyski pan Kazimierz Mądzik podkreślając rolę i zadania powołanych punktów edukacyjno-zawodowych w planowaniu ścieżki kariery. Podkreślił również rangę szkolnictwa zawodowego w świetle potrzeb rynku pracy.

Wystąpienie  dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców dotyczyło przepisów egzaminacyjnych oraz form zdobywania kwalifikacji zawodowych. Oczekiwania pracodawców i statystyki przedstawiła przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych było wskazówką dla koordynatorów jakich fachowców potrzebuje rynek pracy.

Na zakończenie spotkania doradca zawodowy pani Katarzyna Misiowiec przeprowadziła warsztaty na temat „Budowanie świadomości uczenia się przez całe życie jako warunku sukcesu na rynku pracy”. Koordynatorzy poprzez ćwiczenia doszli do wniosku ze sukces zawodowy to suma znajomości siebie i rynku pracy. Zadowolenie uczestników było tym większe, że zaproponowany warsztat można zastosować na zajęciach z młodzieżą.

Spotkanie zakończono szeroką dyskusją .

Autor tekstu: Katarzyna Misiowiec

Autor zdjęć: pracownik Kuratorium