SPOT PROMOCYJNY „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – II EDYCJA