SPORT NA ZDROWIE W STARACHOWICACH

          Wychowawca Maciej Górski zajmujący się w OSiW OHP Starachowice kulturą fizyczną, regularnie popularyzuje uprawianie sportu wśród młodzieży. Obecny czas nie sprzyja aktywności fizycznej, ale też nie jest powodem do całkowitej bierności fizycznej, która może doprowadzić człowieka do braku odporności na choroby, słabej kondycji, niezadawalającej wydolności organizmu, depresji i innych chorób cywilizacyjnych. A jak są one groźne szczególnie dla młodych ludzi, mówią od lat o tym nie tylko psychologowie. Wychowawca powoli stara się aktywizować młodzież sportowo i ruchowo. Wiosna sprzyja podobnym działaniom, związanym ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu podczas uprawiania sportu. Najlepiej – gdy rodzaj dyscypliny sportowej jest adekwatny do danej osoby.

 

Podczas spotkania z grupą – po obejrzeniu filmu profilaktycznego o korzyściach płynących z uprawiania sportu – wychowawca wraz z dwoma uczestnikami Danielem Kurzawą i Olafem Wrześniem przeprowadzili klasyczną rozgrzewkę. Kilku wychowankom ośrodka krótkotrwały wysiłek uzmysłowił braki kondycyjne i spastyczność ciała. Pora najwyższa zacząć trening.

 

Autor tekstu i zdjęć: Maciej Górski