OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  

tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  


Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Pracy i Polityki
Społecznej

 
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna

ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY


Na terenie województwa świętokrzyskiego obecnie funkcjonuje jeden Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie.

13-1 ŚHP Jędrzejów
Komendant Hufca - Pani Bożena Kucybała
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (041) 386 21 64
e-mail: hufiec.jedrzejow@ohp.pl

Środowiskowy Hufiec Pracy jest najnowszą jednostką Ochotniczych Hufców Pracy, która zasięgiem swego działania obejmuje trzy sąsiadujące ze sobą powiaty - jędrzejowski, staszowski, włoszczowski. Ma charakter otwarty i dzięki funkcjonowaniu w jego strukturach świetlicy środowiskowej, realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. Środowiskowy  Hufiec Pracy stwarza warunki do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych, młodzież odbywa praktyki w Świętokrzyskie Wojewódzkiej Komendzie OHP, albo u pracodawców zewnętrznych.

Oferujemy kształcenie w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz.

Proponowane formy kształcenia to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.Hufiec prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. Dzięki funkcjonowaniu przy ŚHP Młodzieżowego Centrum Kariery, stwarzamy uczestnikom możliwości nabywania umijętności poruszania się po rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim.

Fot. 1. Nowy budynek ŚHP w Jędrzejowie


Fot. 2. Pokoje młodzieży


Fot. 3. Świetlica w internacie

W nowym hufcu pracy zapewniamy praktyczną nauka zawodu w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz.

Formy kształcenia: ZSZ i Gimnazjum z klasami przyspasabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszych jednostek.Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Refundacja
  Projekty EFS
  Praca
  Ogłoszenia
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM

  swietokrzyska@ohp.pl