ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI – „W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZAWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19”

           Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki – „w sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”,które wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021r. – do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy  z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika  z obowiązku świadczenia pracy.