Rozpoczęcie Projektu w Starachowicach

                   W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach 21.02.24 rozpoczęły się zajęcia z Projektu „ Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Grupa A to młodzież w wieku 15-17 lat będąca uczniami klas I i II Szkoły Branżowej I stopnia. Dziesięcioosobowa grupa będzie objęta poradnictwem zawodowym, indywidualnymi zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów szkolnych, zajęciami komputerowymi, grupowymi zajęciami pozalekcyjnymi – rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz warsztatami z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty. Pierwszy dzień rozpoczął się od indywidualnych zajęć z poradnictwa zawodowego. Katarzyna Misiowiec doradca zawodowy MCK w Starachowicach opracowała z uczestnikami Indywidualny Plan Działania w którym wspólnie nakreślono poziom umiejętności cyfrowych, predyspozycje i kompetencje zawodowe jak również dokonano wyboru obszaru zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. Opiekun grupy Mieczysław Rosiński zachęcał młodzież do sumiennego udziału w zajęciach, podkreślając korzyści z różnych form wsparcia.

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Misiowiec, Mieczysław Rosiński