ROZPOCZĘCIE KURSU W PIŃCZOWIE – TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Uczestnicy  13-7 Hufca  Pracy w Pińczowie  w  dniu 13 maja 2019 roku rozpoczęli  kurs  „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Miejscem realizacji zajęć praktycznych  podczas kursu  są  pokoje  mieszkalne  internatu Hufca Pracy.

Zajęcia praktyczne poprzedził wykład instruktora  w zakresie zaznajomienia  młodzieży  z przepisami bhp, p.poż na stanowisku pracy. Omówiono temat ochrony środowiska, dbałości o narzędzia, powierzony sprzęt i materiały.  Wykwalifikowany nauczyciel – instruktor praktycznej nauki zawodu pan Bogusław Wierzba szczegółowo przypomniał młodzieży zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w  wypadkach przy pracy  zgodnie z programem kursu. Każdy uczestnik ma samodzielnie wykonywać wszelkie zadania wynikające z  programu szkolenia.

W pierwszym dniu zajęć  ustalono wspólnie zakres i kolejność robót. Przystąpiono do  przygotowania podłoża, uzupełniano ubytki na ścianach oraz gruntowano podłoże celem wzmocnienia.

Organizatorem kursu jest  Rejonowy  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach  oraz  Hufiec Pracy w Pińczowie.

Celem kursu jest poprawa  warunków mieszkalnych naszej młodzieży oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez  uczestników  13-7 Hufca Prac y w Pińczowie.

Fot. Rozpoczęty kurs

Autor  tekstu  i zdjęć:   Jerzy Łaganowski