REKRUTACJA DO PROJEKTU OSDZ-YEI – II EDYCJA

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi akcję rekrutacyjną dla 70 osób do drugiej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w siedmiu jednostkach:

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26a – tel. 41 265-16-85,

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 60 – tel. 41 370-82-84,

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, ul. Hutnicza 10 –  tel. 41 274-85-06,

13-3 HP w Kielcach, ul. Kościuszki 11- tel. 41 263 -37- 37,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, ul. Ćmielowska 4 – tel. 15 832-35-99,

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w  Pińczowie, ul. Żwirki i Wigury 40 – tel. 41 376-60-78,

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9d – tel. 41 386-21-64.

Beneficjentami projektu mogą być osoby bierne zawodowo, pozostające bez zatrudnienia, nie uczące się i nie szkolące w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET). Kwalifikacje zawodowe tych osób muszą być niskie lub niedostosowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy. Brana będzie pod uwagę sytuacja życiowa w jakiej znajdują się młodzi ludzie.

Projekt adresowany przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wywodzącej się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem oraz tych, którzy nie mogą znaleźć pracy z powodu braku lub niedostosowania wykształcenia do potrzeb obecnego rynku pracy.

Osoby zostaną objęte konkretnym i wszechstronnym wsparciem, w celu  zwiększenia ich aktywności zawodowej i społecznej oraz znalezienia zatrudnienia.

Otrzymają wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, będą uczestniczyć m.in: w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, w warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.

Realizować będą kursy zawodowe, których wybór będzie zależeć od wyniku badań indywidualnych, predyspozycji oraz trzymiesięczne staże zawodowe zgodnie z wyuczonym zawodem.

Uczestnikom projektu zapewnione zostanie wyżywienie, stypendium i refundacja kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną, refundacja kosztów dojazdu na zajęcia oraz ubezpieczenie NNW.

Zapraszamy chętnych do naszych jednostek realizujących projekt!

Oferowany projekt jest dużą szansą na poprawę aktualnej sytuacji życiowej!