Rekrutacja do OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

             Okres wiosenny to dobry czas na zastanowienie się nad propozycjami dotyczącymi dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Ochotnicze Hufce Pracy proponują młodzieży wybierającej naukę w szkole branżowej przystąpienie do uczestnictwa w Hufcach Pracy i Ośrodkach Szkolenia i Wychowania OHP na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Akcja promocyjna zorganizowana 13 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ze względu na usytuowanie miejsca prowadzenia kampanii – tuż obok instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, doradcy zawodowi z Ostrowca i Starachowic, mieli okazję do rozmowy z różnymi grupami odbiorców, zaproponowania im różnych aktywności zawodowych i edukacyjnych.

             Szczególnie promowany był Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Wskazywano na dobry dojazd środkami komunikacji zbiorowej, doskonałe warunki mieszkalne – bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i miejsce odbywania praktyk zawodowych uczniów w nowoczesnych warsztatach.  Doradcy podkreślali całodobową, pełną zaangażowania opiekę wychowawców w internacie Ośrodka, akcje kulturalne i społeczne skierowane do uczestników i absolwentów OHP.

Zdjęcia: Doradcy zawodowi: Katarzyna Misiowiec, Lidia Żak podczas promocji działań OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Autor tekstu: Lidia Żak

Autor zdjęć: Lidia Żak, Katarzyna Misiowiec