REKRUTACJA 2019/2020 DO OHP!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020.

Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. Najbardziej potrzebujący, przyjmowani są do jednostek stacjonarnych, w których mają zapewnioną bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie (Jędrzejów, Pińczów, Starachowice).

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP swoim zasięgiem obejmują blisko tysiąc uczestników kształcących się w: Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Starachowicach.

Nauka realizowana jest w szkołach branżowych I stopnia oraz w szkołach podstawowych z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy, bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz na naszych stronach internetowych.
Osobą do kontaktu w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach jest Mirosław Gocał – st. spec. ds. organizacji kształcenia zawodowego, e‑mail: edu.swk@ohp.pl. tel: 41 200 17 55.