Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Jędrzejowie podczas realizacji szkoleń

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Jędrzejowie w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert stał się wykonawcą cyklu szkoleń realizowanych w projekcie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Czas na zmiany – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej CARITAS Kielce”.

W terminie 26.07- 30.10.2013 r., w ramach powyższego projektu, prowadzonych jest 5 kursów dla 49 osób w następujących kierunkach:

  • Magazynier z obsługą wózka widłowego,
  • Nowoczesny sprzedawca z elementami działalności gospodarczej z prawem jazdy Kat. B,
  • Profesjonalny opiekun/ka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
  • Profesjonalna obsługa sekretariatu/pracownik administracyjno-biurowy,
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Zajęcia w poszczególnych grupach tematycznych prowadzone są przez profesjonalną kadrę instruktorską wyłonioną na zasadach konkurencyjności ofert składanych do Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży wg najnowszych programów z zastosowaniem ciekawych metod dydaktycznych oraz z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakwalifikowanych placówkach handlowych, opiekuńczych profesjonalnie przygotowanych do wykonania zaplanowanych zajęć praktycznych. Systematyczne wizytowanie miejsc prowadzonych kursów oraz stały kontakt Kierownika ROSZM z kadrą prowadzącą zajęcia oraz uczestnikami dają gwarancję planowanego przebiegu kursów wg wymogów stawianych przez programy realizowane w projektach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzone są zajęcia dla uczestników, którzy objęci zostali programem skierowanym do bezrobotnych przez Młodzieżowe Centra Kariery w Jędrzejowie oraz Busku Zdroju. Indywidualne oraz grupowe zajęcia z uczestnikami kursów prowadzą w Busku Zdroju doradca zawodowy I stopnia – Elżbieta Ścióg, a w Jędrzejowie doradca zawodowy – Bożena Leksa. Planowane zakończenie nastąpi 31.08.2013 r., a zgodnie z harmonogramem, realizacja kursu prawa jazdy kat. B zakończona zostanie 30.10.2013r.

 

Fot. 1. Zajęcia grupowe dla uczestników kursu prowadzone przez doradcę zawodowego

 

Fot. 2. Zajęcia praktyczne w ramach kursu „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”

 

Autor tekstu: Janusz Marszycki

Autor zdjęć: Bożena Leksa