OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

WOJEWÓDZKA RADA MŁODZIEŻY

                                                                                                                                 

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEŻY ORAZ WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH UCZESTNICZYŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLENIOWEGO OHP 2017/2018

REGIONALNE SPOTKANIE AKTYWNYCH W STARACHOWICACH

SPOTKANIE WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA ŚWK OHP Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZKIEJ RADY MŁODZIEZY ORAZ WOJEWÓDZKIEGO KLUBU AKTYWNYCH 2017/2018

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻY I KLUBU AKTYWNYCH W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHPInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl