PRZEDSTAWICIELE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP NA WOŁYNIU

14 osobowa grupa reprezentująca Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach pod opieką Komendanta pani Bożeny Kucybała i Kierownika internatu pani Lucyny Prokop wzięli udział w projekcie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP „Wołyń 2019. ReAkcja”.

W dniach 16.05.-21.05.2019 r. młodzież porządkowała polskie cmentarze poległych jak i zmarłych śmiercią naturalną rodaków na Ukrainie. Bazą noclegową była miejscowość Sołowicze. W czasie pobytu nasza grupa porządkowała cmentarz w Ostrówkach, Przewałach, Łukowie, Turzysku i Zasmykach, na których znajdują się zarośnięte mogiły położone wśród drzew i traw. Prace polegały na czyszczeniu nagrobków, wycinanie krzaków, drzew, koszeniu traw i pieleniu chwastów.

W akcji wzięły udział również przedstawiciele opiekunów z uczestnikami z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Łódzkiej i Lubelskiej. Grupie przewodniczył Komendant Wojewódzkiej Lubelskiej Komendy OHP pan Piotr Gawryszczak oraz Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie pan Jacek Bury.

Na zakończenie prac odmawiano modlitwę i zapalano znicze. Po powrocie do obozu czekał na uczestników gorący posiłek i kąpiel w jeziorze. Codziennie w godzinach wieczornych Wojewódzki Komendant OHP oraz Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie opowiadali młodzieży historię walki rzezi dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach oraz ludzi innych narodowości.

Udział w projekcie był dla młodzieży swoistą lekcją historii, teoretyczną jak i przez pracę. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali udział w następnych etapach projektu.

Autor tekstu: Bożena Kucybała

Autor zdjęć: Bożena Kucybała, uczestnik