PROMOCJA ŚWK OHP W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSTOWIE

W dniu 12 czerwca br. pracownicy ŚWK OHP: pani Monika Baszak – pośrednik pracy OSZ Opatów, pani Anna Dymanowska – specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Opatów oraz pani Monika Kozakiewicz – doradca zawodowy MCK Sandomierz zorganizowały akcję  informacyjno – promocyjną skierowaną do uczniów ostatnich klas Szkoły Podstawowej we Włostowie.

Celem przedsięwzięcia było promowanie działań jednostek z zakresu edukacji i rynku pracy. Pracownicy ŚWK OHP w Kielcach zachęcali do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do jednostek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego. Młodzież otrzymała ulotki oraz foldery z danymi kontaktowymi do poszczególnych jednostek ŚWK OHP. Promowano także usług z zakresu doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy. Pośrednik pracy udzielił młodzieży wskazówek na temat efektywnych strategii poszukiwania zatrudnienia oraz poruszono także tematykę związaną z lokalnym rynkiem pracy

W drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach doradczych z zakresu planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Zajęcia koncentrowały się głównie na udzieleniu młodzieży wskazówek przydatnych podczas dokonywania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie poznali zasady planowania, elementy składające się na wybór przyszłego zawodu. Uświadomili sobie fakt, że to kim zostaną w przyszłości zależy od nich samych oraz od tego jakie działania podejmą. Przekonali się także, że trafny i świadomy wybór szkoły oraz zawodu będzie dla nich wyznacznikiem sukcesów zawodowych co w przyszłości owocować będzie możliwością samorealizacji i zadowoleniem z wykonywanej pracy.

 

Fot. Pracownicy ŚWK OHP podczas spotkania z młodzieżą

 

Autor tekstu: Monika Baszak

Autor zdjęć: Monika Baszak, uczestnik zajęć