PRELEKCJA POLICJANTA W 13-3 OSIW W PIŃCZOWIE

W dniu 29 listopada uczestnicy 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania wzięli udział w prelekcji policjanta Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Tematem spotkania były zagadnienia związane  z bezpieczeństwem młodzieży, prawnymi konsekwencjami nieodpowiedniego zachowania oraz poruszona została kwestia profilaktyki uzależnień, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwo dopalaczy.

Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się , co może im grozić za złe zachowanie, wyjaśnione zostało pojęcie demoralizacji, wykroczenia ,przestępstwa. Policjant szczególnie przestrzegł uczestników przed sięganiem po dopalacze, a także alkohol i inne używki. Poinformował młodzież, że sięgając po różnego rodzaju używki bardzo szybko można się uzależnić, ale wyleczyć się jest bardzo trudno.  Prelekcja odbyła się w ramach programu autorskiego pt. ,,Adaptacja- bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Autor tekstu i zdjęć:  Ewa Doroz