PRACOWNICY ŚWK OHP W KIELCACH W AKCJI WOT ,,SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ” !

           Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach przyłączyła się do Akcji  ,,SpoKREWnieni Służbą” organizowanej przez Wojska Obrony Terytorialnej. 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej uruchomiła w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach klub Honorowych Dawców Krwi nr 510.

 

Krew to drogocenny dar, niejednokrotnie ratujący życie. Niestety krwi nie można wyprodukować w laboratorium. Dlatego tak ważną role odgrywają honorowi dawcy krwi.

 

Pracownicy WOT i OHP doskonale wiedzą jaką role odgrywa honorowe oddawanie krwi.

6 marca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 odbędzie się kolejna odsłona akcji ,,SpoKREWnieni służbą”.

 

Pracownicy Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach już dołączyli do akcji! Specjalista ds. wychowania – Katarzyna Bielecka oraz asystent EURES – Nina Kaleta w dniu 23 lutego br. oddały 450 ml krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Oddanie krwi jest praktycznie bezbolesne, trwa kilkanaście minut, natomiast cała procedura od zarejestrowania po wyjście – około dwóch godzin. W dobie pandemii zachowane są dodatkowe środki ostrożności. Przy wejściu wypełnia się ankietę covidową, mierzona jest temperatura. Dawca rejestruje  się,  wypełnia  ankietę,  ma  pobieraną   próbkę  krwi  do  badania,  a  następnie  jest  badany  przez lekarza. Jeśli  nie ma przeciwskazań, dawca  wypija  kawę  lub herbatę  i  oddaje  się w doświadczone ręce sympatycznych pielęgniarek. W ramach podziękowania otrzymuje słodki poczęstunek!

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich pracowników OHP, naszych pełnoletnich uczestników i osoby z nami współpracujące do włączenia się w akcję ,,SpoKREWnieni Służbą”. Jeśli nie możecie dołączyć 6 marca, to wystarczy przy oddawaniu krwi w inny dzień zgłosić w rejestracji, iż oddajecie krew na klub/ akcję 510. Pamiętajmy, że krew to drogocenny dar, którego nie może zabraknąć!

 

Autor tekstu: Katarzyna Bielecka

Autor zdjęć: Nina Kaleta