POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO PROJEKTU „OSDZ-YEI” W BUSKIM MCK OHP

17 kwietnia 2019 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej mającej na celu zakwalifikowanie młodzieży chętnej do udziału w drugiej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji pan Dawid Tobiasz, koordynator lokalny pani Edyta Stefaniak, opiekun grupy pani Elżbieta Ścióg, wybrała dziesięcioro uczestników projektu optymalnie spełniających kryteria naboru do udziału w projekcie.

W najbliższy  piątek 19 kwietnia doradca zawodowy buskiego MCK OHP rozpocznie indywidualne spotkania z uczestnikami projektu, które będą miały na celu stworzenie z każdym z uczestników Indywidualnego Planu Działania i zaplanowanie najlepszej ścieżki wsparcia w ramach projektu.

Fot. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

 

Autor teksu: Elżbieta Ścióg

Autor zdjęć: Paulina Naporowska