POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

11 lutego 2020 roku w siedzibie ŚWK OHP w Kielcach zostało zawarte porozumienie o współpracy na rzecz promowania obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży. Dokument podpisali: pan Marek Grenda – Dyrektor Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju i pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant OHP w obecności Komendanta 13-3 Hufca  Pracy pana Jacka Klamki. Współpraca ma na celu krzewienie wartości historycznych, upowszechnienie społecznej akceptacji dla polityki proobronnej państwa, prowadzenie zajęć proobronnych oraz przygotowanie do współzawodnictwa w obszarze obronności. Podejmując takie działania upowszechniamy tradycje oraz promujemy dokonania i osiągnięcia obu organizacji.

 

Autor tekstu: Renata Walęcka