PODSUMOWANIE PROJEKTU „EKO PATROL” W KOŃSKICH

 

W zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich, 26 września odbyło się podsumowujące spotkanie projektu „Eko Patrol”. Zaproszonych gości i młodych ekologów przywitała Komendant 13-5 Hufca Pracy w Końskich, pani Monika Jedynak.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach pani Lucyna Brelska, Starosta Konecki pan Grzegorz Piec, Główny Specjalista Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa pani Lucyna Ziętek, dyrektor szkoły pan Jan Rybiński ,Wiceprezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego pan Zbigniew Fijewski oraz osoba zarządzająca w projekcie pan Paweł Adamczyk.

W ramach zajęć młodzi ekolodzy zbudowali i zamontowali budki lęgowe dla nietoperzy, gniazdo dla bociana oraz platformy lęgowe dla orlika krzykliwego i orła białego. Koordynator projektu Paulina Kukułka przedstawiła prezentację multimedialną, która w bardzo obrazowy i konkretny sposób przedstawiła cykl kolejnych działań przez uczestników „Eko Drużyny 2”.

Szczególne słowa podziękowania dla młodych ekologów oraz ich opiekunów  złożyła Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach pani Lucyna Brelska oraz Starosta Konecki pan Grzegorz Piec. Bardzo wysoko ocenili młodych ludzi, którzy podjęli się systematycznych działań na rzecz poprawy warunków bytowych i lęgowych ptaków z obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej.

Mamy nadzieję, że wykonane przez nas budki, gniazda i platformy lęgowe będą owocnie  służyć ssakom i ptakom z naszego projektu – powiedzieli młodzi ekolodzy.

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Szewczuk