OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO WOŚP 2019 W STARACHOWICACH

Dnia 10 stycznia w starachowickim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyło się ostatnie robocze spotkanie wolontariuszy, osób i instytucji zaangażowanych w wydarzenie. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP reprezentowała pani Lucyna Prokop zaś Młodzieżowe Centrum Kariery pani Katarzyna Misiowiec wraz z młodzieżą. Pięcioosobowa grupa dziewcząt będzie w niedzielę 13 stycznia br. kwestować na terenie miasta na rzecz WOŚP. Opiekę na nimi sprawować będzie doradca zawodowy pani Katarzyna Misiowiec.

Dodatkowo w godzinach 13.00 – 17.00 udzielać będzie porad i informacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego wszystkim osobom chętnym z miasta  i powiatu starachowickiego. W tych samych godzinach w OSiW w Starachowicach działać będzie pracownia fryzjerska z której mogą za symboliczne serduszko skorzystać osoby zainteresowane. Młodzież ucząca się  w zawodzie  fryzjer pod opieką instruktora pani Katarzyny Osińskiej świadczyć będzie usługi fryzjerskie.

Na spotkaniu w sztabie młodzież OHP wraz z opiekunami odebrała identyfikatory, puszki i serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zaangażowanie młodzieży OHP jest wyrazem ich wrażliwości na innych ludzi, a także przejawem kształtowania pozytywnych postaw.

Nad bezpiecznym i prawidłowym przebiegiem wydarzenia będą czuwać pani Katarzyna Misiowiec i pani Lucyna Prokop.

Autorzy tekstu i zdjęć: Katarzyna Misiowiec, Lucyna Prokop