OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH SZYJE MASECZKI DLA STARACHOWICKIEGO SZPITALA

Z inicjatywy  pani Agnieszki Kuś, kierownika OSiW w Starachowicach pracownicy Ośrodka uszyli  maseczki ochronne. Trafią one  do pracowników starachowickiego szpitala. Ośrodek nawiązał współpracę z grupą społeczników ,,Widzialna ręka Starachowice”, dzięki czemu otrzymał materiał  od darczyńców. W akcję zaangażowani są wszyscy pracownicy. Każdy ma swoją rolę w procesie szycia. Od przywiezienia materiału, wykrojenia, prasowania po szycie i składanie. W ciągu dwóch dni zostało uszytych 100 maseczek.  Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym wsparciem mieszkańców Starachowic, oferują pomoc i materiały na kolejne maseczki. Akcja jest kontynuowana.

 

Tekst: Agnieszka Kuś

Zdjęcia: pracownicy OSiW w Starachowicach