OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W MCK OPATÓW

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Opatowie, w miesiącu sierpniu odbywa się szkolenie zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”. Jest to szkolenie praktyczne z zakresu obsługi koparko – ładowarki. Realizatorem szkolenia jest firma „PRIMO” z Ostrowca Świętokrzyskiego. Działaniami projektu objęci zostali absolwenci OHP, młodzież w wieku 18-25 lat, bezrobotna, poszukująca pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach.

 

Szkolenie ma na celu utrwalenie zdobytej podczas części teoretycznej wiedzy oraz nabycie praktycznej znajomości eksploatacji sprzętu. Szkolenie – jako całość – umożliwia dostosowanie kwalifikacji kursantów do potrzeb lokalnego rynku pracy, a sam projekt ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, degradacji zawodowej oraz bierności zawodowej uczestników. Uzyskanie nowych kwalifikacji będzie skutecznie aktywizować uczestników na rynku pracy i zapobiegać bezrobociu wśród absolwentów OHP w grupie wiekowej 18- 25 lat.

 

Fot. Zajęcia praktyczne na koparko-ładowarce

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Dymanowska