ODWIEDZINY ABSOLWENTA W JĘDRZEJOWIE

W dniu  21.05.2019 r. Kadrę 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odwiedził ubiegłoroczny absolwent Grzegorz. Będąc uczestnikiem OHP uzyskał zawód ślusarza. Obecnie pracuje dorywczo na budowie.  Grzegorz miło wspomina czas  spędzony w hufcu, chętnie opowiadał tez o losach kolegów i koleżanek, z którymi utrzymuje kontakt. Spotkał się również z siostrami, które są uczestniczkami hufca. Wychowawca Środowiskowego Hufca Pracy zaproponował absolwentowi bezpłatny udział w szkoleniu w zawodzie pokrewnym, realizowanym w oparciu o zasoby „Wioski Zawodów Ginących” w ECKiW w Roskoszy.

 

Fot. Rozmowa wychowawcy z absolwentem

Autor zdjęć i tekstu: Iwona Chojnacka