ODWIEDZINY ABSOLWENTA W 13-1 ŚHP W JĘDRZEJOWIE

W dniu 09.10.2018 r. w godzinach popołudniowych odwiedził naszą placówkę tegoroczny absolwent, Rafał Trepka. Rafał przebywał w naszym hufcu w latach 2016-2018. Ukończył  z dobrymi wynikami Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Obecnie pracuje w miejscu zamieszkania w swoim zawodzie z czego bardzo jest zadowolony. Rafał bardzo mile wspomina ostatnie trzy lata i żałuje, że okres nauki w jędrzejowskim hufcu tak szybko się skończył.

Autor tekstu: Jan Habel

Autor zdjęć: Bożena Kucybała