OCH KIELECKIE JAKIE CUDNE …

W dniu 10.09.2019 r. młodzież z 13-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie biorąca udział w programie autorskim pt. ”Odkrywamy ziemię świętokrzyską” pod opieką wychowawcy pana Jana Habla udała się na wycieczkę ukazującą piękno kielecczyzny. Pierwszym etapem było zwiedzanie Jaskini Raj będącej jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych nie tylko w Polsce ale także w Europie. Wnętrze jaskini zachwyca piękną i wspaniałą szatą naciekową w postaci stalaktytów, stalagmitów, kolumn i innych form tworzących niepowtarzalną atmosferę.

Kolejnym etapem zajęć było zwiedzenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni – wspaniałego skansenu, w którym odtworzono dawne obiekty architektury drewnianej z terenów regionu kieleckiego. Zwiedzając poszczególne obiekty młodzież mogła poczuć atmosferę tamtych lat. Zajęcia spełniły postawione cele integracyjne, wychowawcze i edukacyjne.       

           

Fot. Uczestnicy podczas pobytu w Jaskini Raj                                                                                 

Fot. Zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej

 

Autor tekstu: Jan Habel                                                                                                                                       

Autorzy zdjęć: Jan Habel, uczestnik zajęć