NOWY KOMENDANT KIELECKIEGO HUFCA

W dniu 24 czerwca 2019 r. pan Jacek Sabat, Świętokrzyski Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach powierzył obowiązki  Komendanta 13-3 Hufca Pracy w Kielcach panu Jackowi Klamce.

Pan Jacek Klamka to wieloletni oficer Sił Zbrojnych RP. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy wychowawczo-pedagogicznej z uwagi na zajmowane dotychczas stanowiska wychowawcze w Strukturach Sił Zbrojnych.

Wojewódzki Komendant OHP życzył nowemu panu Komendantowi owocnej pracy i sukcesów w pracy wychowawczej.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska