NOWE KWALIFIKACJE Z „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI” W STASZOWIE

 

W ramach projektu „Obudź swój potencjał –YEI” w Staszowie realizowany jest kurs zawodowy „Pracownik administracyjno biurowy z obsługą programów kadrowo płacowych”. W związku z tym w dniu 4 listopada 2016 r., opiekun grupy Agnieszka Siuda udała się z wizytą kontrolną podczas której sprawdziła frekwencję uczestników, organizację prowadzanego szkolenia oraz zgodność ich tematyki z zapisami dokumentacji programowej.

Kurs „Pracownik administracyjno biurowy z obsługą programów kadrowo płacowych” w którym bierze udział 8 beneficjentów projektu obejmuje łącznie 140 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem, prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi programów kadrowo-płacowych. Uczestnicy zapoznają się również z etyką pracy biurowej, formami działalności gospodarczej, formami opodatkowania i organizacją księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dodatkowo nabędą wiedzę z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego, handlowego, postępowania administracyjnego, obsługi biura i korespondencji biurowej.

Kurs potrwa do 17 listopada i zakończony będzie egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Fot. 1-3.

 

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Siuda