NIESPODZIEWANA WIZYTA ABSOLWENTA

Wczoraj z samego rana, gdy nikt się jeszcze niczego nie spodziewał, usłyszeliśmy pukanie. Drzwi się otworzyły i do siedziby 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej wszedł dziarskim krokiem Kamil Karbownik, nasz absolwent.

Kami ukończył ZSSU w Skarżysku-Kamiennej o profilu kucharz.  Przez okres uczestnictwa w OHP był bardzo aktywnym uczestnikiem Klubu Aktywnych.  Brał udział w wielu konkursach kulinarnych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, gdzie zajmował wysokie miejsca. Uczestniczył w projekcie ERASMUS PLUS w Wielkiej Brytanii.

Komendant poinformował go o możliwościach udziału w szkoleniach organizowanych przez ŚWK OHP. Kamil był bardzo zainteresowany uczestnictwem w nich. Opowiedział o swoim życiu prywatnym, jak i zawodowym. Czas upłynął na wspomnieniach i wymianie informacji.

Fot. Kamil z Komendantem

 

Autor tekstu i zdjęć: Agata Włodarczyk