OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

POWOŁANIE PUNKTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I WYZNACZENIE KOORDYNATORÓW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

Realizując politykę oświatową Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doradztwa zawodowego Pan Kazimierz Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał 24 Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim. Wyznaczono także koordynatorów tychże Punktów, których zadaniem będzie koordynowanie działań informatyczno-doradczych dla rodziców i ich dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Powołanie Punktów Doradztwa Zawodowego poprzedził cykl seminariów informacyjnych.

Pierwsze seminarium odbyło się w Kielcach, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, 13 grudnia 2017 roku. Kolejne spotkanie odbyło się w Busku-Zdroju - 14 grudnia 2017 roku. Zakończenie całego cyklu seminariów nastąpiło w Starachowicach w dn. 18 grudnia 2017 roku.

Organizację seminariów zainicjowali Pan Jacek Sabat - Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach oraz Pan Kazimierz Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty. Partnerami przedsięwzięcia są Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celem Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jest zbieranie informacji z placówek oświatowych dotyczących potrzeb uczniów, rodziców oraz nauczycieli związanych z doradztwem zawodowym.

Powołane Punkty wraz ze Świętokrzyską WK OHP w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach tworzą sieć współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.


Fot. 1. Plakat promujący Punkty Doradztwa Zawodowego


Fot. 2. Wykaz Punktów Doradztwa Zawodowego wraz z koordynatorami na terenie województwa świętokrzyskiego


Autor tekstu: Jakub ZaczkiewiczInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praktyki
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
  Przetargi
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl