OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Sienkiewicza 36  
25-507 Kielce  

tel./fax: (041) 343 13 54  
(041) 343 13 55   
Aktualności Przetargi Biuletyn Kontakt Partnerzy Strona główna
IV Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Busku-Zdroju

W dniach 14-20 listopada 2011 roku, po raz czwarty w Polsce, organizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W ramach ŚTP co roku Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstw to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku-Zdroju po raz czwarty uczestniczy w Tygodniu Przedsiębiorczości. Tym razem w dniu 16 listopada 2011 r. gościło w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo, przy ul. Rehabilitacyjnej w Busku-Zdroju.

Uczestnikami spotkania z doradcą zawodowym była młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcąca się w zawodach krawiec i mechanik-monter maszyn i urządzeń. Temat warsztatów brzmiał: „Czy ja się nadaję na przedsiębiorcę?” Młodzież aktywnie dyskutowała na temat wad i zalet pracy na własny rachunek, cech i umiejętności osoby przedsiębiorczej, sytuacji na lokalnym rynku pracy, konkurencyjności różnych biznesów, pomysłów na działalność gospodarczą.

Idea propagowania przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz edukowania w tym zakresie jest niezwykle ważna. Dlatego też Tydzień Przedsiębiorczości ma za zadanie zapoczątkować drogę wsparcia i tworzenia klimatu dla postaw przedsiębiorczych, łączącą aktywność zawodową z aktywnością edukacyjną - szczególnie w kontekście młodych ludzi.


Fot. 1. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju podczas warsztatów „Czy ja się nadaje na przedsiębiorcę?”


Fot. 2. Doradca zawodowy prezentuje ofertę MCK
Autor tekstu: Elżbieta Ścióg

Autor zdjęć: Małgorzata ŚwiątekInformacje o ŚWK OHP
  Historia OHP
  Kierownictwo
  Nasze jednostki
  Rekrutacja
  Refundacja
  Projekty EFS
  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  Praca
  Ogłoszenia
  Komenda Główna OHP
Serwisy powiązane z OHP
  Wojewódzkie Komendy OHP
  Centra Kształcenia i Wychowania
  OHP dla Szkoły
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  MPiPS
  MRR
Użyteczne linki
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Urząd Marszałkowski w Kielcach
  Urząd Miasta Kielce
  Miejski Urząd Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy
  Portal Funduszy Strukturalnych
  Europejski Fundusz Społeczny
  EURES
  EURODESK
  EUROPASS
  PNWM

  swietokrzyska@ohp.pl