NARODOWE CZYTANIE W 13-2 OSIW W JĘDRZEJOWIE

Podczas tegorocznej odsłony akcji „Narodowego Czytania”, Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z małżonką dokonali wyboru 8 pozycji Nowel z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do kancelarii Prezydenta, są to: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa, „Dym” Maria Konopnicka, „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz, „Rozdziobią nas kruki, wrony”- Stefan Żeromski, „Sachem”- Henryk Sienkiewicz, „Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy)- Henryk Rzewuski.

Uczestnicy 13- 2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, kolejny raz włączyli się w akcję „Narodowego Czytania”. Wspólne czytanie polskich noweli zainaugurowała Kierownik 13-2 OSiW  pani Bożena Kucybała, czytając fragmenty „Dobrej Pani” Elizy Orzeszkowej. Kolejne pozycje min.: „Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Katarynka” Bolesława Prusa oraz inne pozycje czytali uczestnicy Ośrodka oraz wychowawca pan Dawid Wojtasiak.

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wspólne czytanie zakończono przybiciem pieczęci pamiątkowej przysłanej z Kancelarii Prezydenta na pierwszych stronach czytanych książek.

Autor tekstu : Dawid Wojtasiak

Autor zdjęć: Dawid Wojtasiak, Bożena Kucybała