NARADA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

W siedzibie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach dnia 21.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rekrutacyjnej. W naradzie uczestniczyła kadra kierownicza jednostek OHP z województwa świętokrzyskiego.

Pani Lucyna Brelska, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego ŚWK OHP w Kielcach, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rekrutacyjnej przypomniała zasady rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Omówiła wymagane dokumenty dot. rekrutacji uczestników, które później powinny być odpowiednio przechowywane.

Zweryfikowano plan potrzeb rekrutacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2020, przedstawiono bieżące wykonanie rekrutacji w poszczególnych jednostkach ŚWK OHP w Kielcach. Omówiono działania promocyjne podejmowane przez kadrę jednostek OHP w celu rekrutacji uczestników. Najczęściej są to spotkania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, udział w Dniach Otwartych Szkół, Giełdach Szkół, Targach Pracy, rozdawanie ulotek i podpisywanie porozumień z pracodawcami. Istotna jest już wypracowana wcześniej dobra współpraca ze szkołami i pracodawcami.

Atrakcyjna oferta stacjonarnych Hufców Pracy w Jędrzejowie, Pińczowie oraz OSiW w Starachowicach zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie na rzecz młodzieży najbardziej potrzebującej wsparcia.

Akcja rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2020 potrwa do końca września br. Zachęcamy młodzież do odwiedzenia naszych jednostek OHP: w Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska