NARADA KADRY KIEROWNICZEJ ŚWK OHP W KIELCACH

W dniu 16.01.2020 r w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach odbyła się pierwsza w Nowym Roku narada kadry kierowniczej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, w której udział wzięli Kierownicy Ośrodków Szkolenia i Wychowania, Komendanci Hufców Pracy oraz specjaliści ŚWK. Naradzie przewodniczył Pan Jacek Sabat – Komendant Wojewódzki ŚWK OHP, a także Pani Lucyna Brelska- Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP.

Pan Komendant przedstawił plan narady kadry oraz wraz z Panią Lucyną Brelską złożyli noworoczne życzenia wszystkim obecnym uczestnikom.

Kierownicy podsumowali zrealizowane zadania i projekty wykonane w 2019 r i jednocześnie omówiono zaplanowane działania na 2020 r, m.in. w zakresie planowanych remontów w OSiW Jędrzejów, OSiW Starachowice oraz przewidzianych na 2020r szkoleń młodocianych pracowników.

Kierownicy jednostek przedstawili realizację działań Zespołów Wsparcia powołanych Zarządzeniem Wojewódzkiego Komendanta. Dyskutowano na temat propozycji zmian w dokumentach niezbędnych do realizacji zadań Zespołów Wsparcia.

Pani Lucyna Brelska przedstawiła informację odnośnie zaplanowanych szkoleń na 2020r. oraz program działań dla młodzieży podczas nadchodzących ferii zimowych.

Omówiono również pracę Komisji Socjalnej za 2019r oraz zasady prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w ŚWK OHP.

 

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Piecaba