NARADA KADRY KIEROWNICZEJ

W dniu 17.07.2019 r. odbyła się narada kadry kierowniczej w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach podsumowująca pracę w pierwszym półroczu 2019 r. Naradzie przewodniczyła pani Lucyna Brelska, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP w Kielcach.

Pani Joanna Trela, p.o. Dyrektora Biura omówiła realizację projektów systemowych: „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” oraz „Eko-Patrol”, sprawozdawczość z realizacji działalności kulturalno-oświatowej i stan rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych.

Podczas 4 godzinnej narady sprawozdania z półrocznej działalności przedstawili: pan Dawid Tobiasz – Dyrektor CEIPM, pani Mirosława Stańczyk – Kierownik Pionu Organizacyjno-Administracyjnego, pani Agnieszka Makowska-Rams – Główna Księgowa, pani Iwona Kusztal – Główny specjalista ds. kontroli i skarg, pani Agata Więcek – specjalista ds. kadr, pani Anna Kozłowska – Rzecznik prasowy.

Działania Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach  ukierunkowane są na młodzież OHP w wieku 15-25 lat, która realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu na warsztatach własnych ŚWK OHP  w Kielcach (172 osoby) jak również u pracodawców w ramach umów o pracę w celu praktycznej nauki zawodu bądź umów o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy  (827 osób). Służą również absolwentom OHP poprzez ich uaktywnianie na rynku pracy realizując dodatkowe kursy zawodowe poszerzając umiejętności i ich kompetencje. Doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy oferują po ukończonym kursie wsparcie i konkretne miejsca pracy u pracodawców.

Badania rynku pracy wskazują, że najczęstszymi wybieranymi przez młodzież zawodami deficytowymi w nauce praktycznej zawodu są: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, monter zabudowy robót wykończeniowych, sprzedawca, cukiernik i murarz-tynkarz.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska