NARADA KADRY KIEROWNICZEJ

15.05.2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odbyła się narada kadry kierowniczej. Naradzie przewodniczył pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach.

Pan Krzysztof Randla, Dyrektor Biura ŚWK OHP w Kielcach przedstawił bieżące działania oraz zrealizowane programy autorskie kadry, stan potencjału organizacyjnego oraz wykruszalność uczestników OHP, która na dzień 30.04.2019 r. w naszych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi się 996 uczestników OHP. Omówił realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”- II edycja, w którym zgodnie z planem realizowane są indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi w ramach zadania-wsparcie motywacyjno-doradcze.

Pan Dawid Tobiasz, Dyrektor CEiPM w Kielcach podsumował działania od początku roku do kwietnia 2019 pośredników pracy i doradców zawodowych. W ciągu czterech miesięcy zrealizowano 21 Giełd Pracy i 4 Targi Edukacji i Pracy.

05.06.2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędą się zagraniczne i krajowe Targi Pracy „Sezon na pracę” organizowane przez Doradcę i Asystenta EURES. W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są bezpłatne szkolenia zawodowe na rzecz młodzieży bezrobotnej w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie i w Chęcinach oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pińczowie.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach na czerwiec planuje odbiór budynku warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach.

Podczas Narady zostało przeprowadzone szkolenie obronne w formie prezentacji multimedialnej dla pracowników kadry kierowniczej ŚWK OHP w Kielcach.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska