NARADA KADRY CEIPM W KIELCACH

W dniu 10.01.2019r.  w siedzibie CEiPM w Kielcach odbyła się narada kadry Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Program spotkania przedstawiła Pani Paulina Naporowska – p.o. Dyrektor CEiPM w Kielcach.

W nardzie uczestniczyli Pan Jacek Sabat – Komendant Wojewódzki ŚWK OHP i  Pani Lucyna Brelska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP, którzy złożyli pracownikom noworoczne życzenia.

Pan Jacek Sabat – Komendant Wojewódzki ŚWK OHP przestawił zmiany kadrowe i organizacyjne w funkcjonowaniu Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Omówione zostały zmiany siedziby jednostek CEiPM w Końskich, Jędrzejowie i Pińczowie. Zwrócił uwagę na konieczność przemyślanego planowania działań i wywiązywanie się z ich realizacji. Podkreślił priorytetowy cel działań Zespołów Wsparcia jakim jest rozwój uczestników i absolwentów OHP.

Pani Lucyna Brelska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP omówiła kwestie związane z zatrudnianiem i monitorowaniem losów absolwentów OHP. Poruszono  również temat zbliżających się ferii zimowych, które dla młodzieży OHP będą obfitowały w wiele wydarzeń i atrakcji. Kolejnym omawianym tematem były szkolenia dla uczestników OHP zaplanowane na 2020r. oraz szkolenia z inicjatywy własnej.

W naradzie uczestniczyła również Pani Liliana Uba – Doradca EURES w ŚWK OHP, która omówiła plany współpracy z pośrednikami pracy w zakresie organizowania dla młodzieży pracy za granicą.

W drugiej część narady pracownicy CEiPM w Kielcach dyskutowali na temat zmian w dokumentach niezbędnych do realizacji zadań Zespołów Wsparcia. Każdy z pracowników przedstawił swoje pomysły i dobre praktyki z dotychczasowej współpracy z pionem kształcenia i wychowania.

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Paulina Naporowska, Alina Kwiatkowska