NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

W dniu 09.01.2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach uroczyście podsumowano działania i zaangażowanie pracowników Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ŚWK OHP w Kielcach wyróżnieni Nagrodą Komendanta Głównego OHP oraz Komendanta Wojewódzkiego OHP. Gościem spotkania był Pan Piotr Modzelewski Z-ca Komendanta Głównego OHP.

Spotkanie rozpoczął pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach podziękowaniem za wyróżniającą pracę i za środki otrzymane z Komendy Głównej OHP. Życzył, aby nagrody były motywacją do dalszej pracy.

Pan Piotr Modzelewski Z-ca Komendanta Głównego OHP podziękował pracownikom za szczególne zaangażowanie w pracę i realizację obowiązków służbowych w wyjątkowym 2018 roku – roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Życzył wszystkim sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Następnie Pan Piotr Modzelewski, Z-ca Komendanta Głównego OHP i pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach wręczyli Listy Gratulacyjne wyróżnionym pracownikom.

Wyróżnieni Nagrodą Komendanta Głównego OHP zostali:

 1. Pani Monika Jedynak – komendant 13-5 HP w Końskich,
 2. Pani Małgorzata Jarząbek – starsza księgowa,
 3. Pan Dawid Wojtasiak – wychowawca z 13-1 ŚHP w Jędrzejowie
 4. Dariusz Jarliński – Duszpasterz Wojewódzki OHP.

Wyróżnieni Nagrodą Komendanta Wojewódzkiego OHP zostali:

 1. Agnieszka Kuś – kierownik OSiW Starachowice
 2. Lucyna Prokop – kierownik Internatu OSiW Starachowice
 3. Maciej Górski – starszy wychowawca OSiW Starachowice
 4. Renata Mazur – instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie krawiec, kucharz, OSiW Starachowice
 5. Anna Rosińska – instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie kucharz, OSiW Starachowice
 6. Katarzyna Osińska – instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie fryzjer, OSiW Starachowice
 7. Joanna Rychta – instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie fryzjer, OSiW Starachowice
 8. Marzena Zajączkowska – komendant 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej
 9. Justyna Warwas – wychowawca, 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej
 10. Jerzy Łaganowski – starszy wychowawca, 13-7 HP w Pińczowie
 11. Ewa Doroz – wychowawca, 13-7 HP w Pińczowie
 12. Bożena Kucybała – komendant 13-1 ŚHP w Jędrzejowie
 13. Iwona Chojnacka – wychowawca, 13-1 ŚHP w Jędrzejowie
 14. Jan Habel – starszy wychowawca, 13-1 ŚHP w Jędrzejowie
 15. Małgorzata Chudzik – instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie kucharz, 13-1 ŚHP w Jędrzejowie
 16. Stanisława Uba – komendant 13-3 HP w Kielcach
 17. Monika Mrozik – pośrednik pracy, MCK Pińczów
 18. Wioletta Hupa – pośrednik pracy, PPP Włoszczowa
 19. Renata Kania – pośrednik pracy, PPP Kazimierza Wielka
 20. Monika Baszak – pośrednik pracy, OSZ Opatów
 21. Monika Kozakiewicz – doradca zawodowy, MCK Sandomierz

Pani Bożena Kucybała Komendant 13-1 ŚHP w Jędrzejowie podziękowała w imieniu wszystkich nagrodzonych Z-cy Komendanta Głównego OHP i Wojewódzkiemu Komendantowi ŚWK OHP w Kielcach za wyróżnienie.

Pan Piotr Modzelewski Z-ca Komendanta Głównego OHP na zakończenie spotkania z pracownikami ŚWK OHP w Kielcach przybliżył restrukturyzację Ochotniczych Hufców Pracy, która nastąpi w drugim półroczu 2019 r. Ochotnicze Hufce Prace zmienią nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. Jeszcze większy nacisk będzie położony na kształcenie zawodowe, wychowanie i efektywną pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska