NA KURSIE: KUCHARZ Z ELEMENTAMI KUCHNI MOLEKULARNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Ostrowcu Świętokrzyskim trwa kurs zawodowy: kucharz z elementami kuchni molekularnej realizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Kurs zawodowy realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Nad przebiegiem i realizacją projektu czuwają pracownice MCK OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pani Lidia Żak, jako koordynator lokalny projektu oraz pani Magdalena Stefankiewicz – opiekun grupy.

W trosce o grupę projektową i zapewnienie  jak najlepszych warunków kształcenia pracownicy MCK OHP monitorują uczestników podczas kursu. Dokonują kontroli przebiegu zajęć oraz sprawują opiekę nad uczestnikami projektu wyjaśniając na bieżąco wszystkie wątpliwości związane z dalszym przebiegiem projektu.

Beneficjenci projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach, angażują się w przygotowanie potraw oraz chętnie testują zdobyte  umiejętności., które zostaną wykorzystane podczas 3-miesięcznych staży zawodowych.

Pracownice MCK OHP umawiają beneficjentów na rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami firm – zakładów gastronomicznych, aby zapewnić im odbycie stażu oraz możliwość późniejszego zatrudnienia.

Fot. Uczestnicy projektu podczas zajęć praktycznych

 

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Stefankiewicz