MONITORING STAŻY ZAWODOWYCH W PROJEKCIE „OSDZ-YEI” W PIŃCZOWIE

Ostatnim etapem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie jest realizacja 3 miesięcznych staży zawodowych.

10 uczestniczek projektu odbywa staż w zawodach, w których zdobywały kwalifikacje i umiejętności podczas kursów zawodowych. 6 uczestniczek podjęło w sierpniu staż w zawodzie sprzedawca, a 4 w zawodzie kosmetyczka.

Opiekun grupy pani Monika Mrozik monitoruje przebieg staży, sprawdza warunki miejsca pracy oraz prowadzoną dokumentację.

Projekt Gwarancji dla Młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 Fot. Uczestniczki podczas wykonywania zadań na stażu

 

Autor tekstu i zdjęć: Monika Mrozik