MONITORING STAŻU ZAWODOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

W dniu 2 marca 2017 pośrednik pracy Anna Piątkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim monitorowała beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” którzy to po ukończeniu szkolenia w zawodzie kelner- barman-barista odbywają staż zawodowy w dwóch lokalnych pizzeriach. Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas trzymiesięcznych staży zawodowych beneficjentki pod nadzorem opiekunów wykonują czynności określone w programie stażu. Ich sumienność, pracowitość i zaangażowanie niektórych z nich może skutkować dalszym zatrudnieniem co wynikało z rozmowy jaką przeprowadził pośrednik pracy z pracodawcą. Zarówno stażystki jak i pracodawca u którego realizowany jest staż w ramach projektu są zadowoleni z przebiegu dotychczasowej trójstronnej współpracy.

Fot. 1-2. Uczestniczki stażu zawodowego podczas pracy

Autor tekstu i zdjęć: Ann Piątkowska