OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

                                                                                                                                 

Młodzieżowe Centra Kariery powstały we wrześniu 2005 roku. MCK są placówkami otwartymi, świadczącymi swoje usługi młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

MCK świadczą swoje usługi przede wszystkim w formie stacjonarnej. Są one ukierunkowane w głównej mierze na promocję postaw przedsiębiorczych w ramach wspierania młodych ludzi w procesie planowania kariery zawodowej.

Na terenie województwa świętokrzyskiego powstało siedem MCK. Do głównych zadań MCK należy budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kompleksowego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, którego efektem ma być wyposażenie młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian gospodarczych, planowania własnego rozwoju zawodowego oraz wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

Działania te koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
  • udzielanie indywidualnych i grupowych, informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku Pracy,
  • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
  • nauczenie technik autoprezentacji
  • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron,
  • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery w województwie świętokrzyskim:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku-Zdroju
doradca zawodowy: Elżbieta Ścióg
pośrednik pracy: Edyta Stefaniak
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój
tel./fax: (41) 370 82 84
e-mail: mck.busko@ohp.pl
e-mail: mbp.busko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jędrzejowie
doradca zawodowy: Bożena Leksa
ul. Przemysłowa 9
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (41) 386 13 59
e-mail: mck.jedrzejow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
doradca zawodowy: Anna Kuchta
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: (41) 342 67 57
e-mail: mck.kielce@ohp.pl

Z dniem 01.07.2014r w wyniku przekształcenia Klubu Pracy powstała jednostka o nazwie Młodzieżowe Centrum Kariery.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Mniowie
doradca zawodowy: Agnieszka Serek
ul. Centralna 1
26-080 Mniów
tel./fax: (41) 222 01 53
e-mail: mck.mniow@ohp.pl

Z dniem 01.07.2014r w wyniku przekształcenia Klubu Pracy powstała jednostka o nazwie Młodzieżowe Centrum Kariery.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim
doradca zawodowy - Lidia Żak
pośrednik pracy: Anna Piątkowska
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: (41) 265 13 30 / (41) 265 16 85
e-mail: mck.ostrowiec@ohp.pl
Pośrednictwo pracy e-mail: mck.posrednictwo_ostrowiec@ohp.pl

Z dniem 01.07.2014r w wyniku połączenia MCK i PPP w Ostrowcu Świętokrzyskim powstała jednostka o nazwie Młodzieżowe Centrum Kariery.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie

Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta: Żaneta Patrzałek
pośrednik pracy: Monika Mrozik
ul. Żwirki i Wigury 40
28-400 Pińczów
tel./fax: (41) 376 60 78
e-mail: mck.pinczow@ohp.pl

Z dniem 01.07.2014r w wyniku połączenia OSZ i PPP w Pińczowie powstała jednostka o nazwie Młodzieżowe Centrum Kariery.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach
doradca zawodowy: Katarzyna Misiowiec
ul. Hutnicza 10
27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 85 06
fax: (41) 274 10 22
e-mail: mck.starachowice@ohp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Centra Kariery utworzone w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu
doradca zawodowy: Monika Kozakiewicz
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel./fax: (15) 832 07 65
e-mail: mck.sandomierz@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej
doradca zawodowy: Anna Kowalska
Plac Floriański 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax: (41) 252 49 99
e-mail: mck.skarzysko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Staszowie
doradca zawodowy - Agnieszka Siuda
ul. Szkolna 14D
28-200 Staszów
tel./fax: (15) 864 20 10
e-mail: mck.staszow@ohp.pl


Serdecznie zapraszamy do Naszych placówekInformacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl