OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

                                                                                                                                 

Celem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej jest zwiększenie dostępu do usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, wyposażenie jej w informację, wiedzę i wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych - umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP oferuje młodzieży dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowych;
 • multimedialnego programu komputerowego;
 • informacji o rynku pracy;
 • treningów, szkoleń, kursów umiejętności;
 • narzędzi i metod do planowania kariery;
 • informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy.
 • Samopoznanie.
 • Badanie preferencji zawodowych.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Asertywność.
 • Dokumenty aplikacyjne.
 • Zasady przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasze usługi są kierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat:

 • Młodzież ucząca się w wieku powyżej 15 lat, w tym młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
 • Młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia - głównie bezrobotni, ale również studenci, beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 • Inni - rodzice, nauczyciele, byli klienci MCK, którzy ukończyli 25 lat, pedagodzy, pracodawcy poszukujący pracowników, wychowawcy.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej spełnia również znaczącą rolę w dostarczania usług informacji i poradnictwa zawodowego poprzez organizację lub udział w różnego rodzaju targach pracy, edukacji, giełdach zawodów itp. Funkcjonowanie MCIZ wzmacnia i poszerza podstawową pracę OHP w zakresie rozwiązywania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka, w tym zagrożonej marginalizacją społeczną.

Wszystkie usługi doradcze świadczone przez MCIZ są bezpłatne


Adres naszej siedziby:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
tel./fax: (41) 344 75 97

Godziny urzędowania: 7.45-15.45

Napisz do nas:
mciz.kielce@ohp.pl

Doradca zawodowy - stażysta: Paulina Gębska
Doradca zawodowy - stażysta: Magdalena Szczepańczyk


Autobusy miejskie, którymi można do nas dojechać z Kielc:
19, 27, 29, 31


Harmonogramy sesji wyjazdowych
Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl