Lipcowe posiedzenie zespołu wsparcia w 13-3 OSiW w Pińczowie

     15 lipca odbyło się posiedzenie uczestników zespołu wsparcia w 13-3 OSiW w Pińczowie, w którym wzięła udział kadra wychowawcza oraz pracownicy rozwoju zawodowego MCK Pińczów i Buska-Zdroju. Na wstępie posiedzenia została omówiona kwestia związana z bezpieczeństwem młodzieży i kadry wobec nieustannie panującego  zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 -wszelkie procedury bezpieczeństwa młodzieży. Zapewnienie młodzieży i wychowawcom  niezbędnych środków bezpieczeństwa do dezynfekcji i ochrony oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności zgodnych z wytycznymi.  Pracownicy MCK Pińczów i Busko-Zdrój zdali sprawozdanie z monitoringu praktycznej nauki zawodu w bieżącym miesiącu.

   W kolejnej kwestii omówiono harmonogram działań rekrutacyjnych na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz stan do zrealizowania wyznaczony dla OSiW w Pińczowie.

   W odniesieniu do praktycznej nauki zawodu uczestników przede wszystkim klas III omówiony został raport pozyskanych przez pracowników MCK Pińczów i Busko-Zdrój miejsc pracy z gwarancją zatrudnienia. Przedstawiono wszystkie aktualne oferty pracy i ich szczegółową specyfikację oraz to w jaki sposób zostały one przekazane młodzieży, jaką udzielono pomoc absolwentom w tym zakresie. Omówiono sytuacje
na lokalnym rynku pracy i zapotrzebowania w zawodach deficytowych oraz egzaminy zawodowe uczniów kończących III rok nauki szkolnej.

     Etapem następnym, w którym poruszano aktywizację młodzieży OHP będzie wyjazd do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus, który planowany jest do realizacji w  październiku. Wyjazd będzie miał  charakter społeczno-kulturalny, oświatowy i związany
z praktyczną nauką zawodu.

     Zaprezentowany został plan Akcji Lato z OHP 13-3 OSiW Pińczów na okres lipiec/sierpień 2021, w którym szczegółowo zostały określone rodzaje przedsięwzięć i które dotychczas zostały na chwilę obecną zrealizowane. Zilustrowano szczegółowy plan – trasę organizowanego przedsięwzięcia dot. wydarzeń wrześniowych na Westerplatte pt. Rajd Rowerowy im. Westerplatczyków Pamięci Żołnierzy z Kielecczyzny Walczących na Westerplatte który odbędzie się w dniach od 31.08.2021r.- 05.09.2021r. oraz zachęcano kadrę rozwoju zawodowego do promowania w/w wydarzenia
w mediach społecznościowych, poprzez bezpośredni kontakt z uczestnikami, absolwentami OHP itp.

     Przedstawiono wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim uczestniczki 13-3 OSiW
w Pińczowie Ilony Piwońskiej w kategorii Absolwent Roku ŚWK OHP, podkreślono jej wieloletnie zaangażowanie w różne przedsięwzięcia, szkolenia, konkursy, bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

     W ostatnim etapie spotkania omówiono podjętą inicjatywę przez OSiW w Pińczowie, która ma na celu zbiórkę art. chemicznych, odzieży, środków czystości dla powodzian z gminy Działoszyce. Został utworzony punkt zbiórki. Kierownik pan Jerzy Łaganowski zachęcił kadrę wychowawczą, rozwoju zawodowego oraz uczestników i absolwentów OHP w aktywne włączenie się w akcję pomocową oraz umieszczenie informacji ogólnodostępnej na ten temat dla osób, które posiadają chęć pomocy w tym charytatywnym celu. Pracownicy MCK z Buska – Zdroju oraz MCK z Pińczowa przekazali
na rzecz zbiórki w tym dniu artykuły chemiczne, środki czystości i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

 

Autor tekstu : Ewelina Zielińska

 

Autor zdjęć: Ewelina Zielińska  

Fot.1-Fot.4 – Podczas posiedzenia zespołu wsparcia