Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

              Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych to licencjonowane narzędzie diagnozy predyspozycji zawodowych, zainteresowań zawodowych jak również potencjalnych możliwości rozwoju. Służy doradcom zawodowym do pracy zarówno z młodzieżą od 16 roku życia, jak również z dorosłymi poszukującymi pracy lub zmieniającymi rodzaj aktywności zawodowej.

                    Katarzyna Misiowiec doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starachowicach przeprowadziła w listopadzie br. prezentowane badanie z uczniami klas III – uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach.

                  Zadaniem prezentowanego narzędzia jest diagnoza zainteresowań zawodowych mająca postać profilu obejmującego wyniki poszczególnych jedenastu skal testu. W połączeniu z rozmową indywidualną z doradcą zawodowym zostają rozpoznane uwarunkowania psychologiczne i społeczne osoby badanej, a także jej kompetencje. Wersja elektroniczna Kwestionariusza jest bardzo dogodną formą dla młodzieży.

            Na zakończenie badania zostaje wygenerowany raport dla doradcy zawodowego i raport dla klienta. Omówienie dokumentu z każdą osobą indywidualnie buduje w młodym człowieku świadomość kierowania swoim życiem w aspekcie  edukacyjno zawodowych oraz świadomość podejmowania trafnych decyzji.

Tekst Katarzyna Misiowiec

Zdjęcia Agnieszka Makowska