Kurs Spawania Blach i Rur Spoinami Pachwinowymi Metoda MAG 135-1 w Koneckim Hufcu Pracy

     W dniach od 28 czerwca do 22 lipca br. ośmioosobowa grupa uczestników i absolwentów koneckiego hufca pracy wzięła udział w kursie spawalniczym. Kurs obejmował: bezpieczeństwo i higienę pracy, oznaczenie i wymiarowanie spoin, zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, metody przygotowania złączy do spawania, budowę i użytkowanie urządzeń do spawania mag oraz zajęcia praktyczne. Młodzież z wielkim zaangażowaniem podeszła do kursu i chętnie nabywała nowe umiejętności. Na koniec pod okiem specjalistów odbył się egzamin potwierdzający nabyte kwalifikacje. Wszyscy egzamin zdali. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

 

Autor tekstu: Monika Jedynak

Autor zdjęć: Monika Grądek

Fot 1-2 uczestnicy i absolwenci koneckiego HP