KURS SPAWACZ MAG 135 W PIŃCZOWIE ROZPOCZĘTY

W  dniu 6 lipca uczestnicy 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania  w  Pińczowie rozpoczęli zajęcia praktyczne na kursie  spawacza MAG 135. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie spawania metodą MAG blach i rur spoinami pachwinowymi pozwalające na uzyskanie uprawnień spawalniczych, a tym samym zdobycie drugiego bardzo atrakcyjnego zawodu.

Podczas zajęć organizacyjnych przyszli spawacze zapoznali się z montażem i  sposobami podłączenia urządzeń spawalniczych. Instruktorzy przekazali wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym. Wszyscy zostali wyposażeni w sprzęt ochronny, tj.: ubrania robocze, buty ochronne, rękawice spawalnicze i kaski ochronne. Uczestnicy kursu przez najbliższe dni będą poznawali tajniki zastosowania elektryczności do spawania łukowego, zgłębią tajniki jak przygotować łącza do spawania oraz jak znakować spoiny i je wymiarować. Nad przebiegiem zajęć praktycznych czuwają wykwalifikowani instruktorzy.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Życzymy młodzieży jak najlepszych wyników końcowych.

Nad sprawnym przebiegiem kursu czuwa kadra 13-3 OSiW w Pińczowie: Jerzy Łaganowski i Małgorzata Maksym.

Fot. Kurs spawacz MAG 135 zajęcia praktyczne

 

Tekst: Jerzy Łaganowski

Zdjęcia: Małgorzata Maksym