KONKURS ,,ŚWIĘTOKRZYSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM 2021” 

KONKURS
,,ŚWIĘTOKRZYSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

MŁODOCIANYM 2021” 

.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Kielcach organizuje

Konkurs „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021”.

.

Celem Konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie

zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie pracodawców

odnoszących sukcesy w tym obszarze. 

.

Konkurs jest adresowany do pracodawców zatrudniających pracowników

młodocianych w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę

lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa

świętokrzyskiego.  

.

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatury pracodawców

do konkursu w dwóch kategoriach: 

 

kategoria I –  pracodawca zatrudniający do 6 pracowników młodocianych

w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 

kategoria II – pracodawca zatrudniający 7 i więcej pracowników młodocianych

w celu przygotowania zawodowego w 2020 r. 

.

Laureat Konkursu w każdej z kategorii otrzyma Nagrodę –

statuetkę „Świętokrzyski Pracodawca

Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021″ oraz informację promocyjną

w Radio Kielce, Radio eM Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

.

W załączeniu: regulamin konkursu, wniosek, zgoda na przetwarzanie danych

osobowych. 

  1. REGULAMIN 
  2. WNIOSEK DO UDZIAŁU W KONKURSIE
  3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (1)
  4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (2)